Vår e-portal går via Helsenorge. Når du logger deg på Helsenorge.no, vil opplysninger om hvem som er din fastlege komme opp. Det er mulig at du må kontrollere personverninnstillinger for at kommunikasjonen med fastlegen skal fungere. Du må ha samtykket til full bruk av Helsenorge.

Tjenesten Besøklegen bruker vi ikke lenger.

Bestill time, forny resepter,
eller skriv til legen.

Konsultasjon Telefontid
Mandag 8.30 – 15.00 8.15 – 11.30 og 12.30 – 14.30
Tirsdag 8.30 – 15.00 8.15 – 11.30 og 12.30 – 14.30
Onsdag 8.30 – 15.00 8.15 – 11.30 og 12.30 – 14.30
Torsdag 8.30 – 15.00 8.30 – 11.30 og 12.30 – 14.30
Fredag 8.30 – 14.00 8.15 – 11.30 og 12.30 – 13.30

Maudbukta Legekontor

Arnestadveien 2B
1390 Vollen
Tlf: 66 90 31 00