Vi tilbyr e-konsultasjon via HelseNorge. E-konsultasjon faktureres som en vanlig konsultasjon. Vi gjør oppmerksom på at det er fem dagers svarfrist på e-konsultasjoner. Det egner seg altså ikke ved hastesaker.

E-konsultasjoner som bestilles vil oftest bli besvart etter arbeidstid eller i helger og kan derfor bli belastet med kvelds takst .

I perioder kan tjenesten "e-konsultasjon" være slått av, for eksempel i forbindelse med ferie og reiser.

Hvis man ikke oppnår kontakt via e-konsultasjon eller det er noe som haster: ring vår resepsjon 66 90 31 00.

Noen av legene tilbyr også e-hastetime. Den er tilgjengelig 24 timer i forveien.

Bestill time, forny resepter,
eller skriv til legen.

Konsultasjon Telefontid
Mandag 8.30 – 15.00 8.15 – 11.30 og 12.30 – 14.30
Tirsdag 8.30 – 15.00 8.15 – 11.30 og 12.30 – 14.30
Onsdag 8.30 – 15.00 8.15 – 11.30 og 12.30 – 14.30
Torsdag 8.30 – 15.00 8.30 – 11.30 og 12.30 – 14.30
Fredag 8.30 – 14.00 8.15 – 11.30 og 12.30 – 13.30

Maudbukta Legekontor

Arnestadveien 2B
1390 Vollen
Tlf: 66 90 31 00